NabożeństwaNabożeństwa - Bogosłużenija :

Rekolekcje w Bydgoszczy
01.04 – sobota Św. Liturgia godz. 09.00 – Pochwała Preswiatoj Bohorodzicy
            sobota Nabożeństwo Wieczorne – godz. 17.00
02.04 – Niedziela Św. Liturgia godz. 09.00 Prep. Marii Egipskiej

07.04 – Piątek Św. Liturgia godz. 09.00 Zwiastowanie – Błagowieszczenije Preswiatoj Bohorodzicy

08.04 – sobota godz. 17.00 Wsienoszcznoje Bdienije
09.04 – niedziela godz. 09.00 Niedziela Palmowa - Wchod Hospodien wo Jerusalim


13.04 – Wielki Czwartek godz. 17.00 Czytanie 12 Ewangelii
14.04 – Wielki Piątek godz. 17.00 Wynos Płaszczanicy
15.04 – Wielka Sobota godz. 18.00 Święcenie pokarmów

15.04 – Wielkanoc – Pascha godz. 23.30 (sobota)
16.04 – Wielka Wieczernia godz. 14.00 (niedziela)
17.04 – Poniedziałek Paschalny godz.09.00


22.04 – sobota – godz. 17.00
23.04 – niedziela o Tomaszu godz. 09.00 Święcenie grobów na cmentarzu

29.04 – sobota godz.17.00
30.04 – niedziela godz. 09.00 Św. Żen Mironosic