NabożeństwaNabożeństwa - Bogosłużenija : Marzec 2018

03.03 – sobota – g.17.00 Nabożeństwo wieczorne
04.03 – niedziela – g.09.00 Św. Liturgia

07.03 – środa – g. 16.30 Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów

10.03 – sobota – g.17.00 Nabożeństwo wieczorne
11.03 – niedziela – g.09.00 Św. Liturgia

14.03 - środa – g. 16.30 Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów

17.03 – sobota – g.17 Nabożeństwo wieczorne
18.03 – niedziela – g. 09.00 Św. Liturgia

21.03 - środa – g. 16.30 Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów

24.03 – sobota – g. 17.00 Nabożeństwo wieczorne
25.03 – niedziela – g. 09.00 Św. Liturgia

28.03 - środa – g. 16.30 Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów