NabożeństwaNabożeństwa - Bogosłużenija :

niedziele 9.00
soboty 17.00